20 grudnia 2023

Nowoczesne podpory do prefabrykatów – klucz do efektywnego budownictwa

Prefabrykacja pozwala na szybsze wznoszenie konstrukcji budynków zarówno prywatnych, jak i komercyjnych. Na plac budowy dowożone są gotowe ściany, słupy czy elementy, co przyspiesza prace. Powstają one w parku maszynowym według projektu. Dzięki stosowaniu prefabrykatów można znacząco skrócić stawianie szkieletu budynku i tempo oddania go do użytku. Przy stawianiu prefabrykowanych ścian czy słupów dla bezpieczeństwa stosuje się podpory do prefabrykatów. Warto dowiedzieć się na ten temat więcej.

Nowoczesne budownictwo prefabrykowane – jakie niesie ze sobą korzyści?

W ramach prefabrykacji duża część procesu technologicznego przeniesiona jest do zakładu prefabrykacji, gdzie powstają ściany z wyciętymi otworami okiennymi i drzwiowymi, elementy szalunkowe, a także słupy, konstrukcje balkonów czy też tarasów i wiele innych elementów betonowych. Choć prefabrykaty powstają także w konstrukcji stalowej, drewnianej, to jednak przy dużych projektach najczęściej wykorzystuje się żelbetowe, strunobetonowe czy kablobetonowe elementy. Stosowanie elementów betonowych w prefabrykacji sprawia, że istnieje konieczność zapewnienia pracownikom na budowie bezpieczeństwa przy łączeniu poszczególnych elementów. Niezbędne stają się podpory do prefabrykatów. Zanim jednak omówimy ich rolę przedstawimy korzyści jakie niesie ze sobą nowoczesne budownictwo prefabrykowane.

Otóż, przede wszystkim najważniejszą zaletą jest skrócony czas budowy. Jednocześnie dzięki zastosowaniu gotowych elementów, które wystarczy połączyć na placu budowy nie ma problemów związanych z przerwami w pracach, spowodowanymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Prace budowlane z prefabrykowanych elementów można też z powodzeniem prowadzić w miesiącach zimowych. Precyzja wymiarowa sprawia, że ogranicza się, a właściwie minimalizuje marnotrawstwo materiałów budowlanych.

Dzięki prefabrykacji możliwe jest tworzenie bardziej skomplikowanych brył i konstrukcji, a jednocześnie nie ma potrzeby zatrudniania dużej ekipy budowlanej. Oczywiście prefabrykacja może być związana także z wznoszeniem konstrukcji monolitycznych, do których buduje się specjalne szalunki. Właśnie te konstrukcje wypełnia się mieszanką betonową, a do ich podparcia, podobnie jak w przypadku gotowych elementów do łączenia na budowie wykorzystuje się podpory do prefabrykatów.

Jaka jest rola podpór do prefabrykatów?

Bez wątpienia podpory do prefabrykatów zapewniają stabilność i bezpieczeństwo zarówno podczas wiązania się mieszanki betonowej, jak i łączenia prefabrykatów na placu budowy. Dzięki podporom można zarówno szybko jak i dokładnie ustawić duże elementy budowlane, które są dowożone na plac budowy przy użyciu ciężarówek i stawiane z zastosowaniem dźwigów na ławach fundamentowych. Podpory pionujące montowane są za pomocą szybkozłącza lub złącza czołowego. Podpory do prefabrykatów muszą być wykonane z wysokiej jakości materiałów uprzednio ocynkowanych, aby były odporne na uszkodzenia, a także niekorzystne czynniki atmosferyczne.

Postaw na stabilność i bezpieczeństwo od FW System czyli podpory pionujące do prefabrykatów

Szukając odpowiedniego rozwiązania do realizacji projektów budynków z prefabrykatów, warto postawić na podpory PXL od FW System. Warto wiedzieć, że możliwe jest łączenie ich również z systemami szalunkowymi Optima i Optimax. Wszystkie podpory skośne do podpierania ścian czy słupów prefabrykowanych posiadają płynną, dwuzakresową regulację wysokości. Przy doborze należy zwrócić uwagę na dopuszczalne obciążenie osiowe, które może wynosić od 9,4 kN w przypadku podpór PXL 335 do nawet 22 kN w przypadku podpór PXL 1000 AL przy długości 10,3 m. W przypadku mocowania podpór z szalunkiem Optima lub Optimax stosuje się adaptery do podpór. Kąt pomiędzy podporą a podłożem powinien wynosić między 45 a 60 stopni. W przypadku zastosowania podpory PXL 1000 AL stopa podpory musi być zakotwiona do stabilnego, betonowego podłoża pod kątem 45 stopni. Zawsze należy sprawdzać sztywność połączenia głowic z podporą, a więc dokręcenie śrub, by zapewnić maksymalny stopień bezpieczeństwa podczas wykonywania prac związanych z montażem ścian prefabrykowanych czy innych elementów prefabrykowanych.

Przy zastosowaniu podpór PXL należy pamiętać, że otwory znajdujące się najbliżej stopy nie służą do regulacji wysokości i są otworami rewizyjnymi. Część widelcowa podpory do prefabrykatów osadzana jest w zakotwionym do ściany szybkozłączu lub złączu czołowym. Należy pamiętać także o zabezpieczeniu sworznia przed wysunięciem z widelca poprzez przetyczkę. Warto zastosować sprawdzone rozwiązania od FW System przy montażu elementów prefabrykowanych na budowie. Dzięki temu można zapewnić prawidłowość i bezpieczeństwo wykonywanych prac.

Materiał sponsorowany.

Oceń artykuł
[Suma: 1 Średnia: 5]

Powiązane treści