20 grudnia 2019

Jak wykonać izolację budynku, aby w domu nie było wilgoci?

Podczas budowy domu niezwykle ważną czynnością jest izolacja fundamentów, które to dobrze ochroni budynek przed szkodliwym działaniem wilgoci. W jaki sposób przebiega wykonanie izolacji oraz z jakich materiałów należy ją wykonać?

LINKI

Izolacja fundamentów pozioma

LINKI

Izolacja pozioma doskonale chroni fundamenty przed wciąganiem wilgoci przez mury oraz przenoszeniem jej w

górę na poszczególne ściany budynku. Izolacja taka jest umieszczona poziomo, a więc pomiędzy ławą, a ścianą fundamentową oraz na zetknięciu ścian fundamentowych i zewnętrznych ścian budynku. Tego typu izolacja jest zazwyczaj wykonywana z papy na włókninie, na lepiku lub z pomocą pap termozgrzewalnych.
W warstwach posadzkowych izolacja pozioma wykonywana jest zazwyczaj z folii PE, w dwóch lub trzech warstwach, które to powinny mieć grubość od 0, 15 do 0, 3 mm. W wielu przypadkach wykonywana jest też izolacja z papy termozgrzewalnej.

Izolacja fundamentów pionowa

Jej najważniejszym zadaniem jest również ochrona przed wilgocią. Jest ona umieszczona na powierzchni ścian fundamentowych, dzięki czemu skutecznie zapobiega dostawaniu się do murów wilgoci z otoczenia, tj. woda z opadów atmosferycznych czy woda gruntowa. Aby w pełni spełniać swoją rolę musi ona być dobrze zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi. Rozróżnia się trzy typy hydroizolacji pionowej: lekką, średnią oraz ciężką.

Izolacja lekka, średnia i ciężka – kiedy stosować?

Izolacja lekka jest stosowana wówczas, gdy budynek umieszczony jest powyżej poziomu wód gruntowych na glebach przepuszczalnych tj. piaski, żwiry i rumosze. Jest on wykonywana z masy bitumicznej lub polimerowej, które to są elastyczne, bardzo łatwe w nanoszeniu oraz doskonale wypełniają wszelkie ubytki w podłożu.

Izolacja średnia jest stosowana gdy budynek posadowiony został powyżej poziomu wód gruntowych na gruntach nieprzepuszczalnych oraz gdy jest przewidywany wyższy poziom wód gruntowych. Wykonuje się ją z mas bitumicznych i polimerowych oraz dodatkowo z dwóch warstw papy sklejanej z pomocą lepiku.
Można też stosować różnego rodzaju folie polietylenowe, samoprzylepne, kubełkowe czy z PVC o odpowiedniej grubości.

Izolacja ciężka jest wykonywana w obiektach posadowionych na gruntach spoistych tj. glina, piasek gliniasty czy iły. Ponadto tego typu fundamenty są zalecane wówczas, gdy woda gruntowa sięga powyżej poziomu fundamentów i w związku z tym ściany są narażone na stałe działanie wody pod naporem ciśnienia hydrostatycznego. W takiej sytuacji warto ściany oraz podłogi piwnic wykonać ze zbrojonego betonu wodoszczelnego tworząc żelbetową nieckę.

Na czym polega izolacja termiczna?

Z pomocą tej izolacji można dobrze ocieplić każdy budynek. W tym celu stosuje się styropian, najlepiej o zwiększonej wytrzymałości na ściskanie.
Doskonałym rozwiązaniem jest także użycie płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS, która to jest bardzo odporne na działanie wilgoci i posiada znacznie niższy współczynnik przenikania ciepła. Niezawodne okazują się płyty rowkowane, które to ułatwiają odprowadzenie wody na zewnątrz. Izolację cieplną ścian fundamentowych należy zawsze przeprowadzić ponad poziom gruntu.

Izolacja pozioma fundamentów w domu jednorodzinnym

Izolację poziomą powinno się zawsze przeprowadzać podczas budowy domu, bowiem izolowanie fundamentów w już istniejącym budynku jest dość skomplikowane pod względem technicznym.
Pozioma izolacja ław fundamentowych w domku jednorodzinnym powinna zawsze znajdować się między ławami a ścianami zewnętrznymi budynku. Ponadto układa się ją także na styku fundamentów oraz ścian znajdujących się na parterze. Tego typu izolowanie fundamentów warto również wykonać na poszczególnych ścianach działowych oraz nośnych.

Izolację pozioma wykonywana jest również w domach jednorodzinnych na płytach fundamentowych oraz podłogach położonych na gruncie. Izolacja ławy fundamentowej tworzy rozdzielającą warstwę poślizgową między ławą a ścianą, dzięki czemu na styku nie tworzą się pęknięcia spowodowane często osiadaniem budynku.

Do poziomej izolacji ław fundamentowych trzeba wykorzystać zawsze odpowiednie materiały. Niezawodny okazuje się dysperbit, czyli dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa. W jej składzie znajduje się asfalt ponaftowy, który to jest uzupełniany przez środki emulgujące, które to znacznie obniżają temperaturę zamarzania wody. Masę tę wystarczy podgrzewać i jest gotowa do użytku, a do jej nanoszenia wystarczy zwykły pędzel.

Izolacja ciężka – wykonanie krok po kroku

Izolacja ciężka zwana przeciwwodną jest zazwyczaj stosowana w budynkach, w których to fundamenty mają stały kontakt z wodą, która to wywiera na nie nacisk. Pierwszym krokiem podczas wykonywania tego typu izolacji jest odpowiednie przygotowanie podłoża. Wówczas to fundamenty oraz ściany budynku należy dokładnie wyczyścić z zabrudzeń tj. powłoki malarskie, wystające elementy zaprawy, gruz czy ziemia. Dobrze wyczyszczoną powierzchnię należy zagruntować z pomocą wybranego preparatu do gruntowania.
Następnie przed nałożeniem hydroizolacji należy dokładnie uszczelnić zabezpieczaną powierzchnię. Szczególną uwagę warto zawsze zwrócić na miejsca łączeń ścian z ławami oraz płytą fundamentową. W tym celu warto użyć specjalnej zaprawy uszczelniającej. Gdy zaprawa wyschnie, wówczas to należy rozpocząć właściwą izolację fundamentów. Do nakładania wybranej powłoki używa się pacy, kielni lub specjalnego urządzenia natryskowego. Prawidłowe wykonanie tego typu izolacji wiąże się z położeniem przynajmniej dwóch warstw. Pierwsza z nich wtapia się w siatkę z włókna szklanego. Wykonanie takiej izolacji doskonale zabezpiecza budynek przed wilgocią, zatem warto skorzystać z takiego rozwiązania.

Oceń artykuł
[Suma: 1 Średnia: 5]

Powiązane treści