30 marca 2020

Odśnieżanie chodnika – kiedy jest obowiązkiem właściciela posesji

Zima często zaskakuje kierowców, ale nie tylko ich. Właściciele też są bardzo zaskoczeni, kiedy muszą uprzątnąć śnieg z chodnika obok swojej posesji.
Kiedy odśnieżać przy posesji ? Niestety to wymóg prawny, a za niewykonanie tego prawa grożą sankcje.
Warto wiedzieć kiedy powstaje taki obowiązek.

Obowiązek odśnieżenia chodnika, a podstawa prawna

Obowiązek odśnieżania chodnika ustawa z 1996 roku o utrzymaniu porządku w gminach, reguluje obowiązki i prawa właścicieli.
Przepisy dokładnie określają obowiązki jakie ma gmina, a jakie właściciel.
Każdy ponosi odpowiedzialność za utrzymanie czystości przy domostwie i włącza chodnik przed posesją do obowiązku właściciela sąsiadującego gruntu.
Ustawa w sposób jasny określa obowiązek właściciela dotyczący obowiązku społecznego, w tym wypadku odśnieżania chodnika.

Kiedy właściciel musi odśnieżyć chodnik?

Niewątpliwym jest, że odśnieżyć należy zawsze gdy zachodzi taka potrzeba. Odśnieżanie chodnika – przepisy regulują wykonywanie określonych czynności przy prywatnych posesjach.
Zimy w Polsce są coraz łagodniejsze, ale zdarzają się zimowe dni w których drogi i chodniki spowija biały puch. Co wtedy? Kto odśnieża chodnik? Kiedy właściciel musi a kiedy nie musi tego robić ?
Prawo wyraźnie określa obowiązek a odśnieżanie chodnika wzdłuż swojej nieruchomości należy do właściciela.
Jeśli chodnik znajduje się wzdłuż nieruchomości, należy go odśnieżyć, aby nie spowodować zagrożenia dla przechodniów.
Śnieg należy usunąć w sposób zapewniający swobodne poruszanie się po chodniku.
Przepisy nie narzucają usuwania śniegu z chodnika poprzez wywożenie go, wystarczy go odsunąć i umożliwić przejście przechodniom.
Pod żadnym pozorem, nie wolno śniegu wrzucać na jezdnię.

Kiedy nie trzeba odśnieżać chodnika?

Ustawa określa w jakich przypadkach odśnieżanie nie należy do właściciela bądź zarządcy budynku. Jeżeli posesję oddziela pas zieleni, właściciel nie ma obowiązku odśnieżania chodnika. Odśnieżanie w takim przypadku należy do gminy.
Ustawodawca określa także przypadki zwolnienia od obowiązku odśnieżania w przypadku bezpośredniego położenia posesji przy przystanku autobusowym czy torowisku.
Konieczności odśnieżania nie ma właściciel posesji, którego zarządca pobiera opłaty za parkowanie na nim pojazdów.

Niedopełnienie obowiązku odśnieżania –  jakie konsekwencje?

Jeżeli zgodnie z ustawą, właściciel posesji znajdującej się bezpośrednio przy nieruchomości zaniecha odśnieżania, jest zagrożony karą.
Ustawa przewiduje karę pieniężną w postaci grzywny do tysiąca pięciuset złotych.
Organ może wcześniej zastosować środek w postaci nagany. Jeśli jednak osoba uchyla się od obowiązku, zastosowanie ma grzywna.
W przypadku, gdy ktoś przewróci się i dozna urazu. Właściciel ponosi odpowiedzialność za zaniedbanie, które spowodowało uszczerbek osobie trzeciej.
Osoba poszkodowana, może domagać się odszkodowania, a w przypadku trwałego uszczerbku nawet dożywotniej renty.
Sytuacje takie rozstrzyga sąd a zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

Odśnieżanie chodników nie narusza prawa własności

Obowiązek odśnieżania chodnika, który należy do właściciela przylegającej bezpośrednio posesji, jest dość uciążliwy. Ustawa wyraźnie określa obowiązki.
Co w przypadku, gdy osoba nie może samodzielnie odśnieżyć chodnika, ze względu na wiek, chorobę czy niepełnosprawność?
Niestety obowiązek nadal istnieje, w takim przypadku trzeba zapłacić odpowiedniej firmie czy też innej osobie, która to wykona.
Co zrobić w przypadku braku środków finansowych na opłacenie firmy?
Aby uniknąć obowiązku odśnieżania chodnika, Rzecznik sugeruje zrzeczenie się prawa własności do nieruchomości bądź sprzedaży.
Rozwiązaniem może być także zlecenie Gminie prac w odśnieżaniu chodników za zryczałtowaną opłatą. Zgodnie z orzeczeniem Rzecznika Praw Obywatelskich, prawo istnieje od dawna i jest mocno zakorzenione w tradycji. Nie ma tu mowy o naruszeniu prawa własności.
To samo dzieje się w przypadku usuwania lodu, piasku, błota czy innych zanieczyszczeń.

Jak uchronić się przed konsekwencjami?

Nieodśnieżony czy śliski chodnik może przysporzyć wielu kłopotów. Odśnieżanie chodnika przy prywatnych posesjach należy do właściciela.
Jak wiadomo, właściciel odpowiada za szkodę powstałe poprzez niewłaściwe odśnieżenie bądź nieodśnieżenie chodnika wcale.
Istnieją sytuacje niezależne od właściciela, w nocy może spać mnóstwo śniegu a także zrobić się oblodzenie. Zanim właściciel poczyni kroki ku usunięciu tych sytuacji, ktoś może w tym czasie się przewrócić i doznać urazu.
Co wtedy? Najlepiej jest ubezpieczyć się od takich zdarzeń.
Ubezpieczyciele zachęcają właścicieli nieruchomości do korzystania z dodatków do polisy, które zapewniają ochronę takich osób i wypłacają im odszkodowanie.
Dużym atutem jest to, że właściciel nie wypłaca odszkodowania z własnych pieniędzy, ponieważ pokrywa to jego ubezpieczenie.

Aby uniknąć nieprzyjemności takich jak nagana, grzywna lub co gorsze wypłaty komuś odszkodowania, należy spełniać obywatelski obowiązek i odśnieżać chodnik przy swojej posesji.
Zapis w ustawie budzi wiele kontrowersji, ale nie można sprzeciwić się i zaniechać odśnieżania chodnika.

Oceń artykuł
[Suma: 1 Średnia: 5]

Powiązane treści