15 marca 2022

Nawożenie dolistne kukurydzy i jego znaczenie dla plonów

Uprawa kukurydzy cieszy się w Polsce coraz większą popularnością. Jest to wynikiem znacznie wyższej plenności tej rośliny w porównaniu do tradycyjnych polskich zbóż. Ta cecha sprawia, że rolnicy wybierają kukurydzę na plantacje, pomimo że ma ona spore wymagania glebowe i duże zapotrzebowanie na składniki pokarmowe. W prowadzeniu takiej uprawy dużą rolę odgrywa nawożenie dolistne kukurydzy.

Zapotrzebowanie kukurydzy na składniki pokarmowe

Kukurydza, podobnie jak każda inna roślina uprawna, potrzebuje do prawidłowego rozwoju kompletu mikro- i makroelementów. Jest to jednak wymagający gatunek, dlatego trzeba ich dostarczyć w sporej ilości. Niedobory mogą przyczyniać się do poważnych strat.

Jest to szczególnie istotne przy uprawie kukurydzy na ziarno, przy której niewłaściwie wykształcone, małe kolby ubogie w nasiona są synonimem porażki rolnika. Natomiast nieco mniejsze straty przynosi źle prowadzona uprawa kukurydzy na kiszonkę, w której istotna jest głównie zielona masa. Można ją jednak stymulować odpowiednimi porcjami azotu i fosforu.

Zapotrzebowanie kukurydzy uprawianej na ziarno w szczególności dotyczy boru i cynku. Ten pierwszy mikroelement przyczynia się do uziarniania kolb, dlatego jego niedobory oznaczają nieprawidłowy rozwój i niekompletne ziarno. Szkody jednak można powstrzymać, stosując interwencyjne nawożenie dolistne kukurydzy jednoskładnikowym preparatem borowym. Znacznie większe problemy może nieść za sobą niedostateczna suplementacja cynkiem. Kukurydza jest na nią wrażliwa, a na kondycję roślin wpływają czynniki takie jak:

  • niedobory cynku w glebie lub cynk niedostępny dla roślin,
  • rezygnacja ze wstępnego nawożenia organicznego,
  • uprawa kukurydzy w monokulturze,
  • zbyt wysoki odczyn pH gleby,
  • nadmiar fosforu i azotu.

Do wytworzenia 1 tony ziarna kukurydza potrzebuje około 50 g Zn/ha. Chociaż nie są to bardzo duże ilości, mają one znaczenie dla rozwoju roślin. Cynk odpowiada nie tylko za budowanie ziarna, ale też za długość kolb i MTZ oraz odporność na suszę i choroby. Z tego powodu, kiedy pojawią się pierwsze objawy niedoboru, zalecane jest dolistne nawożenie cynkiem.

Nawozy do kukurydzy od Adob

Nawożenie cynkiem czy borem nie jest jedynym obowiązkiem rolnika decydującego się na uprawę kukurydzy. Niezbędne jest też dostarczanie optymalnej ilości innych składników takich jak azot, potas, fosfor, siarka, magnez mangan czy miedź. Wszystkie te składniki można dostarczyć roślinom, stosując dolistne nawożenie kukurydzy odpowiednimi preparatami Adob.

Na stronie producenta https://adob.com.pl/ są dostępne produkty przeznaczone wyłącznie do zasilania upraw kukurydzy, a także preparaty bardziej uniwersalne i o szerokim zastosowaniu. Wśród polecanych wieloskładnikowych nawozów są preparaty z serii Adob NPK Foliar w różnych proporcjach podstawowych składników. Wśród produktów przeznaczonych specjalnie dla kukurydzy jest też ADOB® Mikro Kukurydza, zawierający 100% schelatowanych makro- i mikroelementów. Nawóz zwiększa przyswajalność azotu, liczbę ziarniaków w kolbie oraz masę tysiąca ziaren (MTZ), przyczyniając się do wyższej plenności roślin.

Artykuł powstał przy współpracy z partnerem serwisu.

Oceń artykuł
[Suma: 1 Średnia: 5]

Powiązane treści