17 sierpnia 2023

Lustro drogowe – wyjazd z posesji, czy to legalne?

Wiele osób kojarzy lustra drogowe ze skomplikowanymi skrzyżowaniami, jednak okazuje się, że zakres ich zastosowań jest znacznie szerszy. Lustra instaluje się m.in. na drogach wewnętrznych oraz przy wyjazdach z parkingów terenowych i wielopoziomowych lub zakładów przemysłowych. Po specjalistyczne lustra drogowe sięgają właściciele prywatnych działek. Dzięki nim kierowca może bezpiecznie opuścić posesję, unikając kolizji z nadjeżdżającymi pojazdami. Czy instalacja lustra na własnej posesji jest legalna?

Lustro drogowe jest szczególnie przydatne w przypadku wyjazdów z posesji, które znajdują się w pobliżu skrzyżowań lub innych miejsc, gdzie ruch drogowy jest intensywny. W sklepach stacjonarnych i internetowych dostępne są różnego rodzaju lustra drogowe. Z reguły instaluje się je na zewnątrz, a że są narażone na działanie czynników atmosferycznych w postaci zmiennych temperatur, promieni słonecznych, intensywnych opadów deszczu, śniegu, gradu, porywistych wiatrów. powinny być wykonane z materiałów o zwiększonej wytrzymałości. Zdarza się, że są niszczone przez wandali. Producenci starają się, by modele cechowały się solidnym wykonaniem i służyły przez wiele lat.

Lustro do wyjazdu z posesji

Lustro drogowe to bardzo przydatne narzędzie, które pomaga kierowcom w bezpiecznym opuszczaniu posesji. W przypadku lusterek, które nie wpływają na organizację ruchu drogowego, nie ma konieczności składania wniosku na ich montaż. Wymagania dotyczące lusterek drogowych są określone w przepisach i obejmują m.in. odpowiedni materiał, odporność na warunki atmosferyczne oraz zapewnienie widoczności na odległość. Przy montażu lustra drogowego należy pamiętać o tym, aby nie utrudniało ono ruchu i nie blokowało widoczności dla innych kierowców oraz aby było odpowiednio oznakowane.

Dostępne są lustra drogowe wypukłe w różnych rozmiarach i kształtach ułatwiające bezpieczne parkowanie samochodów, a także wyjazd z firmy czy posesji. Instaluje się je najczęściej na słupkach, sufitach, ale czasem w narożach ścian. Umożliwiają obserwację do dwóch lub trzech kierunków jednocześnie. Wyróżniają się szerokim kątem widzenia, co wpływa na dobrą ocenę sytuacji i ułatwia podjęcie zdecydowanych reakcji.

Lustro na ulicy

W szerokim asortymencie są lustra drogowe prostokątne oznaczone jako U-18b, które stosowane są w miejscach, gdzie wymagana jest dobra widoczność oraz istotne jest skupienie na detalach. Obraz pochodzący z lustra prostokątnego jest bardziej szczegółowy, rozległy. Takie lustra drogowe montuje się m.in. w terenie, w którym mnogość detali wynika z gęstej zabudowy.

Natomiast lustra okrągłe oznaczone jako U-18a spotyka się w miejscach, gdzie wymagana jest dobra widoczność większego obszaru i skupienie na ogólnej sytuacji na drodze. Takie lustra montuje się na skrzyżowaniach dróg, przed wjazdem na prywatną posesję czy na drodze o ostrym zakręcie uniemożliwiającym samodzielną ocenę warunków otoczenia. Ich wymiary nie mogą być przypadkowe. Wielkość lustra dobiera się w zależności od odległości obserwacji kątowej. Np. zalecana minimalna odległość od pojazdu dla lustra o średnicy 50 cm wynosi 18 m, a dla lustra o średnicy 90 cm – 34 m.

Lustro do wyjazdu z posesji

Aby zapewnić sobie lepszy i bardziej komfortowy wyjazd z posesji, warto zdecydować się na montaż profesjonalnych luster drogowych. Dzięki ich pomocy wiele manewrów może się okazać o wiele bezpieczniejszych i łatwiejszych. Nie potrzeba żadnych pozwoleń, aby zamontować lustro przy wyjeździe na terenie swojej posesji, w garażu czy na parkingu obok mieszkania.

Ciekawym rozwiązaniem jest lustro garażowe. Będzie ono praktyczną pomocą przy manewrowaniu, jeśli zostanie zamontowane w odpowiedniej odległości od kierowcy (2 m). Pozwoli to nie tylko bezpiecznie wyjechać z posesji, ale także zaparkować bezpiecznie samochód tam, gdzie jest to szczególnie trudne. Inną możliwością jest specjalistyczne lustro parkingowe. Dzięki niemu ryzyko zderzenia się z innymi pojazdami jest o wiele mniejsze.

Lustro drogowe wyjazd z posesji wniosek

Lustra wpływają na poprawę bezpieczeństwa na drodze, ale nie można ich montować samodzielnie, jeśli nie są lokalizowane na prywatnej posesji. Jeśli uważamy, że w miejscu na drodze publicznej z ograniczoną widocznością powinno stanąć lustro, należy złożyć odpowiedni wniosek do właściwego urzędu.

Gdzie złożyć wniosek o lustro drogowe? Wniosek o postawienie lustra drogowego może złożyć mieszkaniec, służba porządkowa czy rada gminy. Aby mogło zostać zamontowane w rejonie skrzyżowania dróg powiatowych z innymi drogami powiatowymi lub drogami gminnymi, potrzebne jest pozwolenie wydane przez zarządcę drogi i organu zarządzającego ruchem. Organy zarządzające ruchem określa art. 10 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Kto ustawia lustro drogowe

Zgodnie z ustawą o drogach publicznych, zarządcą dla dróg powiatowych jest zarząd powiatu, dla gminnych – wójt (burmistrz, prezydent miasta), w granicach miast na prawach powiatu zarządcą wszystkich dróg publicznych (z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych) jest prezydent miasta. Zgodnie z jego zapisami, ruchem na drogach powiatowych i gminnych zarządza starosta. Na wniosek strony zainteresowanej lustro może zamontować zarządca drogi, jeśli uzna, rozwiązanie rzeczywiście wpłynie na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Warunki montażu lustra drogowego

Wymagania w sprawie luster ustawianych na drogach w Polsce określone są w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 o warunkach technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Zgodnie z nim, lustra drogowe powinny być zamontowane na wysokości minimum 2 m od poziomu pobocza lub chodnik

Oceń artykuł
[Suma: 1 Średnia: 5]

Powiązane treści