24 kwietnia 2024

Jak wykonać izolacje pionową fundamentów?

Budowa każdego obiektu rozpoczyna się od wzniesienia fundamentów. To one wykonywane są na początku każdej budowy i od nich zależy stabilność całej konstrukcji. Dlatego też muszą one zostać właściwie zabezpieczone. Jednym z największych zagrożeń jest woda oraz wilgoć. Jak zabezpieczyć fundament przed ich działaniem?

Czym jest instalacja pionowa?

Prawidłowa instalacja fundamentów to jeden z kluczowych czynników, od którego zależy stabilność całej konstrukcji. Znajdujące się pod powierzchnią gruntu, narażone są na działanie szkodliwych czynników, głównie wód gruntowych oraz wilgoci. Gdyby nie zostały właściwie zabezpieczone, chłonęłyby wilgoć i wodę jak gąbka. Dlatego tak ważne jest ich zabezpieczenie.

Izolacja pionowa fundamentów ma zatem za zadanie zabezpieczyć i odizolować fundamenty od gruntu w taki sposób, aby nie chłonęły wilgoci. Ma ona ogromne znaczenie dla trwałości obiektu oraz bezpieczeństwa osób, które będą z niego korzystać.

Wykonanie hydroizolacji fundamentów wymaga odpowiedniego zaprojektowania i wykonania izolacji przeciwwilgociowej. Specjaliści oceniają warunki hydrotechniczne na tej podstawie ustalają optymalne dla danego obiekty rozwiązanie, w tym materiały, z których hydroizolacja powinna zostać wykonana.

Rodzaje izolacji fundamentowych

W zależności od indywidualnych warunków, takich jak typ gruntu czy obecność wód gruntowych, specjaliści wskazują rodzaj hydroizolacji, jaki powinien zostać wykonany w danym obiekcie. Wyróżnia się trzy podstawowe warianty izolacji fundamentowych:

  • izolacja lekka, która wykonywana jest na gruncie przepuszczalnym, przykładem może być tu żwir,  jest ona wykonana z mas bitumicznych, najczęściej stosowane są warianty masa bitumiczno-kauczukowa lub bitumiczno-polimerowa, które cechują się dużą elastycznością, masy te pozwalają uszczelnić ewentualne niedoskonałości i nierówności na powierzchni betonu, a wykonanie izolacji pionowej jest wygodne i stosunkowo łatwe;
  • izolacja średnia, jest wykonywana, jeśli obiekt stoi na glebach nieprzepuszczalnych, takich jak np. glina, jeśli obiekt znajduje się powyżej poziomu wód gruntowych, a także wtedy, gdy poziom wód gruntowych może być wyższy niż najniższy punkt fundamentów, izolację typu średniego również wykonuje się z mas bitumicznych, dedykowanych dla danych warunków, chociaż często sprawdzą się także masy te same, co w przypadku lekkiej izolacji, różnica tkwi w grubości wykonanej warstwy, sprawdzi się także papa, papa z lepikiem (należy pamiętać, aby oba produkty były tego samego typu);
  • izolacja ciężka wykonywana jest wszędzie tam, gdzie warunki gruntowe są trudne, pomaga ona chronić fundamenty w sytuacji, gdy wody gruntowe napierają na budynek.

Wybór właściwego rozwiązania zawsze powinno być poprzedzone dokładną analizą sytuacji hydrogeologicznej obszaru.

Jak wykonać przejścia szczelne dla rur?

Dużym wyzwaniem jest wykonanie przejścia rur do wnętrza budynku. Miejsca te potencjalnie mogą stanowić problem, zwiększając ryzyko wnikania wilgoci, dlatego też muszą zostać właściwie zaprojektowane i wykonane. Suez izolacje budowlane to firma, która wykona prace izolacyjne profesjonalnie i skutecznie, eliminując ryzyko problemu nieszczelności. Wymaga to odpowiedniej analizy oraz dopasowania i sprawdzenia komponentów przed ich montażem. Skuteczność działań zależy również od odpowiedniego przygotowania poszczególnych elementów konstrukcji, w tym dokładnego oczyszczenia powierzchni instalowanych rur. Przestrzeń montażowa musi być czysta i sucha, wolna od ewentualnych zanieczyszczeń oraz właściwie odtłuszczona.

Montaż uszczelnienia wymaga postępowania zgodnie z instrukcją. Pierwszym krokiem jest umieszczenie uszczelnienia na rurze, trzeba dbać o to, aby element został nałożony bardzo precyzyjnie i równomiernie. W niektórych rozwiązaniach konieczne może być nałożenie specjalnego smaru, a następnie połączenie modułów uszczelniających.

Artykuł partnera.

Oceń artykuł
[Suma: 1 Średnia: 5]

Powiązane treści